Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2015 17.12.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
8 Ing. Martina Škorpíková
03.12.2015 07.03.2016 Výzva - Nedostatečně určitě identifikováni vlastníci
3367 Ing. Martina Škorpíková
23.11.2015 07.03.2016 Nová povinnost pro plátce DPH od roku 2016
3232 Ing. Martina Škorpíková
20.11.2015 10.12.2015 Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2016 návrh
2016 Ing. Martina Škorpíková
18.11.2015 07.03.2016 Platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
3187/2015 Ing. Martina Škorpíková
16.11.2015 03.12.2015 Pozvánka na valnou hromadu Kraje Smetany a Martinů
1
16.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Kraj Smetany a Martinů
1
16.11.2015 03.12.2015 Návrh rozpočtu na rok 2016 - Mikroregion Poličsko
2016 Ing. Martina Škorpíková
10.11.2015 19.11.2015 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitestva města
7 Ing. Martina Škorpíková
21.10.2015 19.11.2015 Usnesení o dražební pohledávce
1
08.10.2015 27.11.2015 Usnesení-Dražební vyhláška-Haizl Zdeněk
2816 Ing. Martina Škorpíková
08.10.2015 27.11.2015 Usnesení-Dražební vyhláška-Haizl Zdeněk
2817 Ing. Martina Škorpíková
16.09.2015 23.09.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Bystré
1
10.09.2015 14.09.2015 Rozhodnutí - uzavírka silnice II/364 Bystré - Svojanov
2584
10.09.2015 14.09.2015 Rozhodnutí - cyklistický závod Bystré - Hamry tour
2583
27.08.2015 21.12.2015 Seznam nemovitostí s nedostatečně indentifikovaným vlastníkem
1
17.08.2015 19.08.2015 Hasičský záchranný sbor - nebezpečí požárů
1
17.08.2015 31.08.2015 Kotlíkové dotace
1
27.07.2015 30.09.2015 Exekuční řízení
1
09.06.2015 16.06.2015 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Bystré
1
01.06.2015 18.06.2015 Závěrečný účet za rok 2014 - Svazek obcí AZASS
1
25.05.2015 22.07.2015 Usnesení o nařízení dražebního jednání - Radomír Starý
1
19.05.2015 26.08.2015 Seznam nemovitostí s nedostatečně indentifikovaným vlastníkem
1559
19.05.2015 03.06.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
1
19.05.2015 03.06.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
1
19.05.2015 03.06.2015 Závěrečný účet za rok 2014 svazku Kraj Smetany a Martinů
1
19.05.2015 03.06.2015 Závěrečný účet za rok 2014 svazku obcí Mikroregion Poličsko
1
19.05.2015 03.06.2015 Pozvánka na valnou hromadu svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
1
19.05.2015 03.06.2015 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
1
15.05.2015 30.06.2015 Závěrečný účet za rok 2014 - Město Bystré
1