Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.11.2016 30.11.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - Svazek obcí Mikroregion Poličsko
2017 Ing. Martina Škorpíková
09.11.2016 16.11.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
15/2016 Ing. Martina Škorpíková
02.11.2016 19.11.2018 Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
Ing. Martina Škorpíková
08.10.2016 14.11.2016 Volby do zastupitelstev krajů - Výsledky hlasování - Město Bystré
2016 Ing. Martina Škorpíková
21.09.2016 09.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
2016 Ing. Martina Škorpíková
14.09.2016 01.03.2017 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
2488/2016 Ing. Martina Škorpíková
14.09.2016 21.09.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
14 Ing. Martina Škorpíková
07.09.2016 16.11.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
2448/2016 Ing. Martina Škorpíková
30.08.2016 31.01.2017 Informace - Strukturální šetření v zemědělství
47/2016-79 Ing. Martina Škorpíková
22.08.2016 31.08.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
13 Ing. Martina Škorpíková
29.07.2016 09.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
2016 Ing. Martina Škorpíková
27.07.2016 02.08.2016 Městský úřad Polička Rozhodnutí - cyklistické závody
17510/2016 Ing. Martina Škorpíková
27.07.2016 01.08.2016 Městský úřad Polička Rozhodnutí - uzavírka silnic
17296/2016 Ing. Martina Škorpíková
25.07.2016 01.08.2016 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
1
08.07.2016 31.01.2017 Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě
2016 Ing. Martina Škorpíková
17.06.2016 20.02.2018 Ektronická evidence tržeb
2016 Ing. Martina Škorpíková
08.06.2016 15.06.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
12 Ing. Martina Škorpíková
24.05.2016 08.06.2016 Závěrečný účet Svazek obcí AZASS za rok 2015
2015 Ing. Martina Škorpíková
23.05.2016 08.06.2016 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení - Modernizace lakovny
36545/2016 Ing. Martina Škorpíková
18.05.2016 25.05.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
11 Ing. Martina Škorpíková
12.05.2016 31.08.2016 Cestovní doklady pro děti
70383-2 Ing. Martina Škorpíková
06.05.2016 01.06.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelku Základní škola a mateřská škola Květná
2016 Ing. Martina Škorpíková
02.05.2016 18.05.2016 Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Ing. Martina Škorpíková
02.05.2016 18.05.2016 Mikroregion Poličsko - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření
2015 Ing. Martina Škorpíková
15.04.2016 07.05.2016 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Rohozná
180/2016 Ing. Martina Škorpíková
16.03.2016 23.03.2016 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
10 Ing. Martina Škorpíková
07.03.2016 14.09.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
702/2016 Ing. Martina Škorpíková
10.02.2016 17.02.2016 Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva města
9 Ing. Martina Škorpíková
05.02.2016 29.02.2016 Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělání pro školní rok 2016 - 2017
2016-2017 Ing. Martina Škorpíková
26.01.2016 15.02.2016 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2016 Ing. Martina Škorpíková