Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.10.2020 19.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020
Ing. Martina Škorpíková
23.09.2020 02.11.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020
Ing. Martina Škorpíková
06.08.2020 24.08.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
04.08.2020 31.08.2020 Nařízení státní veterinární správy
Ing. Martina Škorpíková
28.07.2020 31.12.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
18.05.2020 14.01.2022 Řád veřejného pohřebiště města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí
Ing. Martina Škorpíková
24.04.2020 28.05.2020 Daň z nemovitých věcí na rok 2020
Ing. Martina Škorpíková
06.04.2020 11.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ing. Martina Škorpíková
02.01.2020 31.12.2020 Informace k místním poplatkům
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vhláška města č.3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu
Ing. Martina Škorpíková
19.12.2019 31.12.2020 Obecně závazná vyhláška města č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.12.2019 19.12.2019 Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 1/2019 o nočním klidu
Ing. Martina Škorpíková
03.10.2019 21.10.2019 Obecně závazná vyhláška města Bystré č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bystré
Ing. Martina Škorpíková
26.09.2019 14.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Ing. Martina Škorpíková
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Škorpíková
20.06.2019 12.07.2019 Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územní rozvoje Pardubického kraje
Ing. Martina Škorpíková
08.08.2018 13.08.2018 Oznámení o zkrácení doby nočního klidu
Ing. Martina Škorpíková
31.07.2018 03.09.2018 Oznámení o pořádání veřejné hudební produkce
Ing. Martina Škorpíková
26.04.2018 29.05.2018 Veřejna vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018
26.02.2018 13.03.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
1080/2018 Ing. Martina Škorpíková
02.02.2018 05.03.2018 Veřejná vyhláška - Návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje
620/2018 Ing. Martina Škorpíková
23.01.2018 08.02.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
470/2018 Ing. Martina Škorpíková
27.12.2017 12.01.2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
4463/2017 Ing. Martina Škorpíková
20.12.2017 05.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
4428/2017 Ing. Martina Škorpíková