Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.08.2021 19.08.2021 Sdělení - Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
2499-10 Ing. Martina Škorpíková
10.05.2021 26.05.2021 Modernizace silnice II/362 Jedlová - hranice kraje
Michaela Moravcová
17.12.2020 04.01.2021 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Ing. Martina Škorpíková
05.11.2020 16.11.2020 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
Ing. Martina Škorpíková
21.01.2020 07.02.2020 Veřejná vyhláška - Usnesení - zastavení řízení
Ing. Martina Škorpíková
22.07.2019 15.08.2019 Veřejná vyhláška - prodloužení termínu k odstranění nedostatků a doplnění žádosti - Modernizace silnice II/365 Svojanov - hranice kraje
Ing. Martina Škorpíková
28.01.2019 15.02.2019 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Lokalita RD "Za školkou" Trpín
Ing. Martina Škorpíková
20.12.2018 07.01.2019 Výzva k odstranění nedostatků a doplnění žádosti
Ing. Martina Škorpíková
10.12.2018 02.01.2019 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Ing. Martina Škorpíková
15.05.2018 15.10.2018 Situační schéma rozvodu VO na náměstí
Michaela Moravcová
28.03.2018 16.04.2018 Rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn Rekonstrukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006516
4015-5 Ing. Martina Škorpíková
21.02.2018 12.03.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn, Rekonstukce venkovního vedení nn formou nového kabelového vedení nn IE-12-2006517
4014/2017 Ing. Martina Škorpíková
05.02.2018 21.02.2018 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
690/2018 Ing. Martina Škorpíková
01.02.2018 19.02.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_0173 - rekonstrukce knn
4015/2017 Ing. Martina Škorpíková
19.12.2017 04.01.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení - Nedvězí vývody TS SY_1008 - rekonstrukce knn
4014-2 Ing. Martina Škorpíková
30.11.2017 18.12.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce veřejného osvětlení dílčích částí komunikace 362 a místních komunikací
3820/2017 Ing. Martina Škorpíková
10.11.2017 27.11.2017 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-5 Ing. Martina Škorpíková
02.10.2017 18.10.2017 Veřejná vyhláška - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Jedlová u Poličky - knn - Šebek
2813-2 Ing. Martina Škorpíková
14.11.2016 30.11.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343/2016 Ing. Martina Škorpíková
26.10.2016 30.11.2016 Oznámení, dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a NV 591/2006 Sb., příloha č. 4 o zahájení prací na stavbě "Hasičská zbrojnice Bystré"
1831/2016 Ing. Martina Škorpíková
23.09.2016 10.10.2016 Veřejná vyhláška - Bystré, nám. Na Podkově - rekonstrukce knn
2343 Ing. Martina Škorpíková
28.07.2016 15.08.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení u garáží
1372/2016 Ing. Martina Škorpíková
19.07.2016 04.08.2016 Veřejné osvětlení a místní rozhlas na ulici Školní
1379/2016
16.06.2016 04.07.2016 Oznámení Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Veřejné osvětlení u garáží
1372-2 Ing. Martina Škorpíková
26.05.2016 13.06.2016 Veřejná vyhláška - Veřejné osvětlení a místní rozhlas na Školní ulici
1379-2 Ing. Martina Škorpíková
25.04.2016 11.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276/2015 Ing. Martina Škorpíková
20.04.2016 06.05.2016 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Ing. Martina Škorpíková
16.03.2016 01.04.2016 Veřejná vyhláška - Usnesení - Zastavení řízení - Protipovodňová opatření Svojanov
2470/2015 Ing. Martina Škorpíková
11.03.2016 28.03.2016 Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Bystré, Školní škody nemovitostí
3276 Ing. Martina Škorpíková
10.03.2016 28.03.2016 Veřejná vyhláška - Oznámení Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - Rekonstrukce haly a technologie posklizňové linky
517/2016 Ing. Martina Škorpíková