Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Mikroregion Poličsko - Závěrečný účet za rok 2023, Pozvánka, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Označení (jednací číslo): 2023

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 03.06.2024

Sejmuto: 28.06.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína