Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Označení (jednací číslo): 702/2016

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 07.03.2016

Sejmuto: 14.09.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková