Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za odpady

Označení (jednací číslo): 2024

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
skm-c3350i23120710410.pdf

Vyvěšeno: 02.01.2024

Sejmuto: 31.12.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína