Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku obcí Mikroregion Poličsko
2022 Kuklová Pavlína
15.11.2021 03.02.2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2025 svazku obcí Mikroregion Poličsko
2023-2025 Kuklová Pavlína
15.11.2021 06.12.2021 Návrh rozpočtu na rok 2022 svazku Kraj Smetany a Martinů
2022 Kuklová Pavlína
15.11.2021 03.02.2023 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2025 svazku Kraj Smetany a Martinů
2023 - 2025 Kuklová Pavlína
21.09.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 2/2021
Kuklová Pavlína
17.06.2021 30.06.2022 Rozpočtové opatření č. 1/2021
Ing. Martina Škorpíková
09.06.2021 24.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 svazku obcí AZASS
Ing. Martina Škorpíková
19.05.2021 30.06.2022 Závěrečný účet Města Bystré za rok 2020
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Pozvánka na schůzi valného shromáždění Mikroregionu Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Závěrečný účet za rok 2020 svazku obcí Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Pozvánka na VH svazku obcí Kraje Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
17.05.2021 02.06.2021 Závarečný účet za rok 2020 svazku Kraj Smetany a Martinů
Ing. Martina Škorpíková
11.03.2021 30.06.2022 Schválený rozpočet na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
22.02.2021 30.06.2022 Návrh rozpočtu roku 2021 - Město Bystré
2021 Ing. Martina Škorpíková
13.01.2021 30.07.2021 Rozpočtové opatření č. 6/2020
Ing. Martina Škorpíková
17.12.2020 30.06.2021 Rozpočtové provizorium Města Bystré na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 14.01.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Kvítek na rok 2022 a 2023
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 14.01.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZUŠ Bystré na rok 2022 a 2023
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 14.01.2022 Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Svazku obcí AZASS
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 30.06.2022 Rozpočet Svazku obcí AZASS na rok 2021
Ing. Martina Škorpíková
16.12.2020 14.01.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí AZASS na rok 2022 - 2025
Ing. Martina Škorpíková
01.12.2020 19.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2024 Město Bystré
Ing. Martina Škorpíková
01.12.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 5/2020
Ing. Martina Škorpíková
25.11.2020 11.12.2020 Svazek obcí AZASS - rozpočet, střednědobý výhled
Ing. Martina Škorpíková
21.09.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 4/2020
Ing. Martina Škorpíková
24.07.2020 30.06.2021 Schválený rozpočet Mikroregion Poličsko
Ing. Martina Škorpíková
24.07.2020 30.07.2021 Schválený rozpočet KSM
Ing. Martina Škorpíková
16.06.2020 30.06.2021 Rozpočtové opatření č. 3/2020
Ing. Martina Škorpíková