Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Pozvánka na valnou hromadu KSM, závěrečný účet za rok 2022, zpráva KSM za rok 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 23.05.2023

Sejmuto: 16.06.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková