Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Označení (jednací číslo): 2086/2022

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.04.2022

Sejmuto: 09.05.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína