Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Zveřejňování informací - Svazek obcí Mikroregion Poličsko

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.02.2022

Sejmuto: 31.12.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Kuklová Pavlína