Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Smlouva o poskytnutí indivuduální dotace - DOMOV Bystré o.p.s

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.06.2021

Sejmuto: 30.06.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková