Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - prodloužení termínu k odstranění nedostatků a doplnění žádosti - Modernizace silnice II/365 Svojanov - hranice kraje

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.07.2019

Sejmuto: 15.08.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková