Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 18.03.2019

Sejmuto: 27.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková