Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Lokalita RD "Za školkou" Trpín

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 28.01.2019

Sejmuto: 15.02.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková