Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
img-0004.pdf

Vyvěšeno: 24.08.2018

Sejmuto: 14.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková