Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva města Bystré konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.08.2018

Sejmuto: 08.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková