Elektronická úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky města Bystré podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26. Obsah má informativní charakter.

Úřední desku (listinnou podobu) naleznete na náměstí Na Podkově.

Kraj Smetany a Martinů - Pozvánka na valnou hromadu, závěrečný účet a Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření

Označení (jednací číslo): 2015

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.05.2016

Sejmuto: 18.05.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Ing. Martina Škorpíková