Stavební úřad

Kontakty

Ing. Jiří Pruška: mobil 777 104 121, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ilona Konečná: telefon 468 008 187Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vymezení správního území:

Obec         -     katastrální území

Bystré              -        Bystré u Poličky, Hamry nad Křetínkou

Jedlová            -        Jedlová u Poličky http://www.jedlova.com/index.php?nid=6793&lid=cs&oid=1090252

Nedvězí            -        Nedvězí, Nedvězíčko https://www.obec-nedvezi.cz/obec/obecni-urad

Svojanov         -        Svojanov, Starý Svojanov, Předměstí https://www.mestyssvojanov.cz/soucasnost.htm

Trpín                -        Trpín, Hlásnice https://www.trpin.cz/urad

Hartmanice      -        Hartmanice u Poličky http://www.hartmanice.net/

Odkaz na žádosti:

http://www.bystre.cz/obcan-a-urad/dokumenty-a-formulare/formulare-ke-stazeni/category/21-stabebni-urad

Odkaz na legislativu:

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa/Stavebni-zakon

Odkazy na dotčené orgány:

Orgán územního plánování – MěÚ Polička: http://www.policka.org/seznam/mestsky-urad/uzemni-planovani/

Ochrana životního prostředí – MěÚ Polička: http://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/OUPRaZP

Požární ochrana – HZS, pracoviště Svitavy: https://www.hzscr.cz/clanek/uo-svitavy.aspx

Ochrana zdraví – KHS, pracoviště Svitavy: https://www.khspce.cz/kontakty/uzemni-pracoviste-svitavy/

Veterinární správa – KVS, pracoviště Litomyšl: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava/organizacni-utvary-statni-veterinarni-spravy/kvs-svs-pro-pardubicky-kraj/

Památky – MěÚ Litomyšl: https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=mestsky_urad&akce=odbor&id=1096456735566

Obvodní báňský úřad pro KH a Pa kraje – http://www.cbusbs.cz/cs/obu-11

Odbor dopravy, MěÚ Polička – pro silnice Pard. kraje: http://www.policka.org/mesto-a-urad/radnice/OD

Silniční správní úřad příslušného obecního úřadu – pro místní komunikace

Kontakty pro stanoviska vlastníků veřejné technické infrastruktury

Elektronické sítě

              Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

                       sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

              https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni

Rozvody VN, NN

              ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

                       sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

              https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/

STL plynovod a přípojky

              GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

                       sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

              v zastoupení GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

                       sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

              https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

Vodovod (Bystré, Bystré-m.č.Hamry, Trpín-m.č.Hlásnice, Nedvězí)

              Technické služby Města Bystré s.r.o., IDDS: syb6jc6

                       sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré u Poličky

              http://www.bystre.cz/instituce-a-organizace/technicke-sluzby

Vodovod (Jedlová, Trpín)

              VHOS, a. s., provozní útvar, IDDS: r3pgv47

                       sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
https://www.vhos.cz/cs/technicka-vyjadreni

Vodovod (Svojanov)

              Vodovod Svojanov, Svojanov 25, 569 73 Svojanov; IČO 72552701

              https://www.mestyssvojanov.cz/soucasnost.htm

Vodovod (Hartmanice)

              Obec Hartmanice, Hartmanice 109, 569 92 Bystré u Poličky

              http://www.hartmanice.net/

Kanalizace (Bystré)

              Technické služby Města Bystré s.r.o., IDDS: syb6jc6
         sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré u Poličky

              http://www.bystre.cz/instituce-a-organizace/technicke-sluzby

Kanalizace (Jedlová, Trpín, Nedvězí, Svojanov, Hartmanice)

              Příslušná obec

Veřejné osvětlení (Bystré)

              Technické služby Města Bystré s.r.o., IDDS: syb6jc6
         sídlo: Sulkovská č.p. 340, 569 92 Bystré u Poličky

              http://www.bystre.cz/instituce-a-organizace/technicke-sluzby

Veřejné osvětlení (Jedlová)

              Osvětlení a energetické systémy a.s., IČO 25088092

              Divize Přelouč – správa VO Východní Čechy,

                        sídlo správy: ul. Pražská 757, PSČ 535 01, Přelouč

              http://www.o-es.cz/divize-prelouc.html

Veřejné osvětlení (Trpín, Nedvězí, Svojanov, Hartmanice)

              Příslušná obec

Místní rozhlas:

              Příslušná obec

Kontakty pro stanoviska vlastníků veřejné dopravní infrastruktury

Silnice Pardubického kraje – SÚS Litomyšl: https://www.suspk.cz/usek-majetkove-spravy

Místní komunikace: příslušná obec

Odkazy:

MMR ČR: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo

Komora autorizovaných inženýrů a techniků: http://www.ckait.cz/autorizovane-osoby 

Radonový průzkum (oprávněné osoby): https://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_a

Energetický štítek (oprávněné osoby): https://www.mpo-enex.cz/experti/

Revizní technici komínů: http://www.skcr.cz/pro-verejnost/seznam-reviznich-techniku 

Národní institut pro integraci osob: http://www.nipi.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200054&id_u=1011&p1=1213