Poplatek za psa

- sazba poplatku:

    první pes   druhý a další pes
základní sazba v Bystrém   500,-- kč   750,-- Kč
základní sazba v Hamrech      500,-- Kč      750,-- Kč
osoba starší 65 let   200,-- Kč   300,-- Kč


- splatnost poplatku: do 31. dubna příslušného kalendářního roku
- osvobození:
a) osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/p
b) osoby starší 70-ti let
c) držitelé loveckých psů, kteří jsou členy Mysliveckého sdružení v Bystrém
d) osoby, které jsou členem canisterapeutického svazu a tuto činnost provádějí

Vytisknout E-mail