Město Bystré

Důležité sdělení – Modernizace silnice Jedlová – hranice kraje

Stavební úřad Městského úřadu Polička oznámil zahájení stavebního řízení na stavbu Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje. S žádostí o informace se obracejte na Stavební úřad Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, Polička, úřední osoba Pavel Puchar, tel.: 468 001 717. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti je možné podat do 6. 5. 2022.

Vytisknout E-mail

Informace z OSVZ MěÚ Polička

Pokud máte zvýšené výdaje s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich úhradu, můžete si požádat o dávky na bydlení ze systému dávek vyplácených ÚP ČR.

Pro informace o možnostech řešení a poskytnutí poradenství můžete kontaktovat sociální pracovnice OSVZ MěÚ Polička na tel. číslech – 461 723 842, 846, 848; 733 710 450; 733 713 627; 734 152 221

OSVZ MěÚ Polička

Vytisknout E-mail

Sběr starého papíru

Základní škola Bystré oznamuje, že ve dnech 25. a 26. dubna proběhne sběr starého papíru. Papír je možné odevzdat od 7.00 do 17.00 v tělocvičně školy.

Vytisknout E-mail

Upozornění

Ve čtvrtek 7. 4. bude omezen vjezd a výjezd z ulice Zámecká a parkování vozidel v areálu zámku z důvodu ošetření stromů. Dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pracovníků údržby.

Vytisknout E-mail

Video o Bystrém

bn logo
rozhlas

SMS Info

ZN logo